Home

Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii i możliwości kontaktu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Radosławem Hora.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Radosław Hora Kancelaria Komornicza w Katowicach przy ul. Rymera 3/2 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach.

Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8 ust. 5 "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".

Art. 8 ust. 6 "Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".

Na wniosek wierzyciela w sprawach Km kierowane są zapytania do KSI ZUS, CEPiK, Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta oraz Krajowej Ewidencji Podatników w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Radosław Hora korzysta z elektronicznego dostępu do baz danych:

  • Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (PD CBDKW)
  • Sądu Rejestrowego (CI RZ-DW1 i CI RZ-DW4)

Obecnie wdrażana jest możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych przekazywanych drogą elektroniczną w formacie .xml  oraz elektroniczny dostęp do baz danych:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),
  • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (PESEL).

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Radosława Hora jest w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

Wnioski egzekucyjne

  • Wnioski Km
  • Wnioski Kmp

 

Wnioski Km - niealimentacyjne

 Wniosek o egzekucję należności niealimentacyjnych:
 
Wniosek - zlecenie poszukiwania majątku dłużnika art. 7971 kpc w zw. z art. 53a uoksie:
 
Oświadczenie o wyborze komornika - art. 8 uoksie:

Wnioski Kmp - alimentacyjne

Wniosek o egzekucję należności alimentacyjnych
 
Wniosek o egzekucję należności alimentacyjnych w podwyższonej / obniżonej wysokości

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz więcej informacji uzupełnij ten formularz.
Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sugestii prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Copyright © 2011 All Rights Reserved - Wszystkie Prawa Zastrzeżone Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Radosław Hora