RADOSŁAW HORA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Kancelaria Komornicza Nr V w Katowicach

 

Kancelaria posiada wdrożony pełny dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS - odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 - 2 dni
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0 - dostęp on-line
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia
  • Sądowy Rejestr Zastawów - CI-RZ - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.
  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego - tzw. "e-Sąd"
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do wyszukiwarki Ksiąg Wieczystych on-line
Na wniosek wierzyciela w sprawach Km kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.
Kancelaria posiada wdrożony system elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami za po-średnictwem oraz plików .xml oraz korzysta z wielu dodatkowych aplikacji usprawniających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) - zobacz szczegóły

Godziny Otwarcia
Kancelaria czynna:
wtorek, środa i czwartek: 7:30 - 15:30 poniedziałek i piątek: niedostępne dla stron osobiście, telefonicznie i teleinformatycznie
Przyjęcia stron:
Wtorek: 12.30 -15.00, Czwartek: 8.00 - 10.30
rachunek bankowy
ING Bank Sląski SA nr

18 1050 1214 1000 0023 6024 0838