RADOSŁAW HORA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Kancelaria Komornicza Nr V w Katowicach

 

 LICYTACJE

   W związku z pojawiającymi się informacjami o oszustwach dokonywanych przez osoby podszywające się pod komornków informuję, iż obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości komornik sądowy publikuje wyłącznie na administrowanej przez Krajową Radę Komorniczą oficjalnej stronie znajdującej się pod adresem: http://www.licytacje.komornik.pl/- Licytacje mogą zostać również opublikowane na oficjalnej stronie komornika. W przypadku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosława Hora jest to strona znajdująca się pod adresem: http://www.komornikhora.pl

- Komornik sądowy nie publikuje obwieszczeń za pośrednictwem portali aukcyjnych lub ogólnodostępnych portali ogłoszeniowych.

- Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ogłoszenia o licytacjach komorniczych i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt kancelarią celem ich wyjaśnienia.Z uwagi na specyfikę postępowania egzekucyjnego licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Godziny Otwarcia
Kancelaria czynna:
wtorek, środa i czwartek: 7:30 - 15:30 poniedziałek i piątek: niedostępne dla stron osobiście, telefonicznie i teleinformatycznie
Przyjęcia stron:
Wtorek: 12.30 -15.00, Czwartek: 8.00 - 10.30
rachunek bankowy
ING Bank Sląski SA nr

18 1050 1214 1000 0023 6024 0838